Välkommen till Fantomen Shop.
Här hittar du begränsade upplagor av kalendrar, kläder, böcker och andra samlarartiklar som designats av Scandinavian Chapter för de som verkligen älskar Fantomen.

Klubben har designat samlarobjekt och gjort dem tillgängliga utanför medlemsskaran sedan 2011.